Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Συνάντηση του Συντονιστή Α.Δ.Μ-Θ. με τον Συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Κ.Μ. , Α.Μ.Θ.

     Με τον Συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγο Μάριο Αποστολίδη συναντήθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 ο… Read More »Συνάντηση του Συντονιστή Α.Δ.Μ-Θ. με τον Συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Κ.Μ. , Α.Μ.Θ.

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης» που προβλέπεται στα παραδοτέα 4.7.2/4.7.4 του έργου με ακρωνύμιο “FLOODGUARD” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.951,61 € προ Φ.Π.Α. (ή 23.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης»… Read More »Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης» που προβλέπεται στα παραδοτέα 4.7.2/4.7.4 του έργου με ακρωνύμιο “FLOODGUARD” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.951,61 € προ Φ.Π.Α. (ή 23.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη νέου Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Α.Δ.Μ.Θ.

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών, έχει ήδη συντάξει και εγκρίνει, μέσω… Read More »Ολοκληρώθηκε η σύνταξη νέου Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Α.Δ.Μ.Θ.

Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατάρτισε σχέδια για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, Δασικών Πυρκαγιών και Πλημμυρικών Φαινομένων. Τα… Read More »Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατάρτισε σχέδια για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, Δασικών Πυρκαγιών και Πλημμυρικών Φαινομένων. Τα… Read More »Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Δέσμη μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους που λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

Με στόχο την συμβολή μας στην εθνική πλέον προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και σε συνέχεια της από 15-03-2020 ανακοίνωσής μας αναφορικά… Read More »Δέσμη μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους που λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), αναστέλλεται… Read More »Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης