Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

΄Έργα περίφραξης στην Σαμοθράκη από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

Η Σαμοθράκη, σε αναλογία με την έκτασή της, έχει εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλία βλάστησης με πάνω από 1441 είδη χλωρίδας, από τα 5.800 περίπου που φύονται… Read More »΄Έργα περίφραξης στην Σαμοθράκη από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

Περίληψη Διακήρυξης για το έργο :”Δημιουργία δύο (2) θέσεων θέας στην περιοχή Άβαντα – Αισύμης”

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία δύο (2)… Read More »Περίληψη Διακήρυξης για το έργο :”Δημιουργία δύο (2) θέσεων θέας στην περιοχή Άβαντα – Αισύμης”