Διαγωνισμοί

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προυποθέσεις.

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την στελέχωση και παροχή υποστηρικτικών εργασιών του ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ημαθίας.

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την στελέχωση και παροχή υποστηρικτικών εργασιών του ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ημαθίας. prosklisi_teyxi_prosforas oikonomiki_prosfora ΤΕΥΔ-ΣΥΑΔΧ ΗΜΘΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας

Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (§2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου… Read More »Παροχή υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας

Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση – λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Έβρου

Το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση… Read More »Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση – λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Έβρου

Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε. Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του.

Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών “Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε Ξάνθης… Read More »Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε. Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του.