Διαγωνισμοί

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προυποθέσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ενός ισχυρού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μίας οθόνης) για την υλοποίηση των εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προμήθεια των παρακάτω ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Ενός ισχυρού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή &… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ενός ισχυρού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μίας οθόνης) για την υλοποίηση των εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Tο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης» (CPV: 30200000) με το σύστημα προσφοράς,… Read More »Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συντήρηση… Read More »Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος