Διαγωνισμοί

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προυποθέσεις.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Αγορά Ενός Πετρελαιοκίνητου Οχήματος Mε Πρόσθετο Εξοπλισμό Για Τις Ανάγκες Του Δασαρχείου Κιλκίς

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Αγορά Ενός Πετρελαιοκίνητου Οχήματος με τετρακίνηση (CPV:34113000-2) τύπου JEEP-SUV 1400-1600CC και πρόσθετο εξπολισμό για τις ανάγκες του Δασαρχείου Κιλκίς. Καταληκτική… Read More »Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Αγορά Ενός Πετρελαιοκίνητου Οχήματος Mε Πρόσθετο Εξοπλισμό Για Τις Ανάγκες Του Δασαρχείου Κιλκίς

Διακ. 9/20 Διαγωνισμός Προμήθ. Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Φωτοτυπικών Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας ανταλλακτικών – αναλωσίμων ( CPV 30125000-1) – παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων (CPV 50313100-3) για τις… Read More »Διακ. 9/20 Διαγωνισμός Προμήθ. Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Φωτοτυπικών Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021

Περίληψη Διακήρυξης για το έργο :”Δημιουργία δύο (2) θέσεων θέας στην περιοχή Άβαντα – Αισύμης”

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία δύο (2)… Read More »Περίληψη Διακήρυξης για το έργο :”Δημιουργία δύο (2) θέσεων θέας στην περιοχή Άβαντα – Αισύμης”