Διαγωνισμοί

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προυποθέσεις.

«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) και ενός (1) Τροχοφόρου φορτωτή

Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο, 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βελτίωση… Read More »«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) και ενός (1) Τροχοφόρου φορτωτή

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δασαρχείου Αριδαίας για Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω

Το Δασαρχείο Αριδαίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο, 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση… Read More »Διακήρυξη Δημοπρασίας Δασαρχείου Αριδαίας για Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Δασαρχείου Έδεσσας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αντιπυρικής προστασίας με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι-Τοβαρίτσι για το έτος 2021 –Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για… Read More »Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Δασαρχείου Έδεσσας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αντιπυρικής προστασίας με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι-Τοβαρίτσι για το έτος 2021 –Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω»

Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση των δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2021

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για τη «Μίσθωσης μηχανήματος για συντήρηση των δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2021»… Read More »Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση των δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2021