Διεύθυνση Δασών Ξάνθης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ… Read More »ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2021»

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμού 14.500,00 EΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενου… Read More »Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2021»

Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε. Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του.

Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών “Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε Ξάνθης… Read More »Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε. Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του.