Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης

«Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Σταυρού έτους 2021»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Σταυρού Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για… Read More »«Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας Δασαρχείου Σταυρού έτους 2021»

Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση των δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2021

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για τη «Μίσθωσης μηχανήματος για συντήρηση των δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2021»… Read More »Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση των δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2021

Ανακοίνωση ονομάτων Νεοεισερχόμενων Δασεργατών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασεργατών η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15-02-2020 έως 26-02-2020 κατά τις… Read More »Ανακοίνωση ονομάτων Νεοεισερχόμενων Δασεργατών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Tο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης» (CPV: 30200000) με το σύστημα προσφοράς,… Read More »Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συντήρηση… Read More »Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος