Διεύθυνση Δασών Πέλλας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Δασαρχείου Έδεσσας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αντιπυρικής προστασίας με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι-Τοβαρίτσι για το έτος 2021 –Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για… Read More »Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Δασαρχείου Έδεσσας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αντιπυρικής προστασίας με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι-Τοβαρίτσι για το έτος 2021 –Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία: Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των διαχειριστικών συμπλεγμάτων Κεδρώνας, Αγίου Αθανασίου – Ζέρβης για το έτος 2021-Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 Hp και άνω»

ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο, 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και… Read More »Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία: Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των διαχειριστικών συμπλεγμάτων Κεδρώνας, Αγίου Αθανασίου – Ζέρβης για το έτος 2021-Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 Hp και άνω»

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας: «Αντιπυρική προστασία με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι – Τοβαρίτσι για το έτος 2021 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω» – Δασαρχείο Έδεσσας

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δασαρχείου Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την… Read More »Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας: «Αντιπυρική προστασία με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι – Τοβαρίτσι για το έτος 2021 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω» – Δασαρχείο Έδεσσας

Παροχή υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας

Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (§2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου… Read More »Παροχή υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας

Ανακοίνωση ονομάτων Νεοεισερχόμενων Δασεργατών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης – Δ.Δ. Πέλλας

Η Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην Θεωρητική Εκπαίδευση Nεοεισερχομένων Δασεργατών, έτους 2021, η οποία πραγματοποιείται από 15-02-2021 έως 26-02-2021 με την … Read More »Ανακοίνωση ονομάτων Νεοεισερχόμενων Δασεργατών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης – Δ.Δ. Πέλλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ενός ισχυρού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μίας οθόνης) για την υλοποίηση των εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προμήθεια των παρακάτω ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Ενός ισχυρού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή &… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ενός ισχυρού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μίας οθόνης) για την υλοποίηση των εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπές, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.

Ανακοίνωση παράτασης για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών της Δ/νση Δασών Πέλλας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β ́ 3462/2020), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνει γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων… Read More »Ανακοίνωση παράτασης για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών της Δ/νση Δασών Πέλλας