Διεύθυνση Δασών Καβάλας

Ανακοίνωση ονομάτων συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καβάλας

Ανακοίνωση ημερομηνιών εκπαίδευσης και ονομάτων που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καβάλας. Η εξέταση των εκπαιδευομένων θα… Read More »Ανακοίνωση ονομάτων συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καβάλας