Διεύθυνση Δασών Καβάλας

«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) και ενός (1) Τροχοφόρου φορτωτή

Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο, 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βελτίωση… Read More »«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2021» με τη Μίσθωση ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) και ενός (1) Τροχοφόρου φορτωτή

Ανακοίνωση ονομάτων συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καβάλας

Ανακοίνωση ημερομηνιών εκπαίδευσης και ονομάτων που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καβάλας. Η εξέταση των εκπαιδευομένων θα… Read More »Ανακοίνωση ονομάτων συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καβάλας