Δασαρχείο Σερρών

Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση Περίφραξης του… Read More »Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020

Λειτουργία εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτος 2020

Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με το σύστημα μειοδοσίας μόνο επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, για… Read More »Λειτουργία εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτος 2020

Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με το σύστημα μειοδοσίας με ενιαίοποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού των εργασιών / υπηρεσιών , για την ανάδειξη αναδόχου… Read More »Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων

Θεωρητική Εκπαιδεύση νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν.Σερρών

Παρακαλούμε, οι κάτωθι εγγεγραμμένοι, Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ1. Μουταφτσής Αθανάσιος του Ιωάννη, κάτοικο Μακρυνίτσας2. Γκάτση Μαρία του Νικολάου, κάτοικο Χειμάρρου3. Καλαϊτζίδης Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικο Χειμάρρου όπως… Read More »Θεωρητική Εκπαιδεύση νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν.Σερρών