Δασαρχείο Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες « Λειτουργία Εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Σερρών έτους 2021 ».

Η  Αναπληρώτρια προϊσταμένη  του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο, 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες « Λειτουργία Εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Σερρών έτους 2021 ».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες « Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών – Στρυμόνα – Χρυσοπηγή , σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων- Κέντρο επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού  έτους 2021» σύμφωνα με την αριθμ. 164415/5-8-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου ΣΕΡΡΩΝ

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο, 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου, για την… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες « Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών – Στρυμόνα – Χρυσοπηγή , σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων- Κέντρο επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού  έτους 2021» σύμφωνα με την αριθμ. 164415/5-8-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δασαρχείου Σερρών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Σερρών έτους 2021»

Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116,117  του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση  εργασιών «  Αντιπυρική  Προστασία  και οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  Δασαρχείου  Σερρών έτους 2021   με τη  μίσθωση  ενός… Read More »ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δασαρχείου Σερρών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Σερρών έτους 2021»

Διακήρυξη διαγωνισμού Α.Δ.Μ.Θ. – «Ολοκληρωμένο σύστημα δασοπροστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών»

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ διακηρύττει ότι την 10η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (λήξη παράδοσης των ηλεκτρονικών προσφορών) στο ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, θα… Read More »Διακήρυξη διαγωνισμού Α.Δ.Μ.Θ. – «Ολοκληρωμένο σύστημα δασοπροστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών»

Διάθεση θηραμάτων δημόσιου εκτροφείου σε περιοχή ευθύνης της από την Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

     Την Πέμπτη 1 Απριλίου η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ-Θ. ενέκρινε την διάθεση θηραμάτων από το δημόσιο Εκτροφείο Χρυσοπηγής Σερρών που ανήκει… Read More »Διάθεση θηραμάτων δημόσιου εκτροφείου σε περιοχή ευθύνης της από την Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών