Δασαρχείο Γουμένισσας

Νέες τηλεφωνικές συνδέσεις του Δασαρχείου Γουμένισσας

Μετά από την μετάπτωση της τηλεφωνίας του Δασαρχείου Γουμένισσας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έχουν αλλάξει οι αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας. Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΔασαρχείου… Read More »Νέες τηλεφωνικές συνδέσεις του Δασαρχείου Γουμένισσας