Υπηρεσίες Προς Υπαλλήλους

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Περιηγηθείτε στην σελίδα για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας σε μια από τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

Διαδικασίες Μεταναστευτικής Νομοθεσίας

Περιηγηθείτε στην σελίδα για να βρείτε χρήσιμο υλικό για την επιβοήθηση του έργου σας.

Υποβολή Αιτημάτων Ανάρτησης

Περιηγηθείτε στην σελίδα για να υποβάλετε αίτημα δημοσίευσης ανάρτησης στον δικτυακό τόπο της Α.Δ.Μ.-Θ.

Υποστήριξη Χρηστών ΤΠΕ

Περιηγηθείτε στην σελίδα για να βρείτε πληροφορίες και επιλογές υποστήριξης, διαθέσιμές από την Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών που μπορεί να σας εξυπηρετήσουν και να επιβοηθήσουν το έργο σας.

Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών

Περιηγηθείτε στην σελίδα για να βρείτε πληροφορίες και επιλογές υποστήριξης, διαθέσιμες από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού που μπορεί να σας εξυπηρετήσουν και να επιβοηθήσουν το έργο σας.

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράγων "ΙΡΙΔΑ"

Περιηγηθείτε στην σελίδα για να βρείτε πληροφορίες και επιλογές υποστήριξης, διαθέσιμες από τη Δ/νση Πληροφορικής που μπορεί να σας εξυπηρετήσουν και να επιβοηθήσουν το έργο σας.