Γενική Διεύθυνση Δασών Και Αγροτικών Υποθέσεων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δασαρχείου Καβάλας για την υπηρεσία «Εκτέλεση φυτωριακών εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Καβάλας για το έτος 2021» Ο Δασάρχης Καβάλας Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο… Read More »ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Aνακοίνωση του πίνακα των εκπαιδευομένων στη Θεωρητική Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών έτους 2021 Διεύθυνση Δασών Κιλκίς

Η Δ/νση Δασών Κιλκίς ανακοινώνει τον πίνακα των εκπαιδευομένων στη Θεωρητική Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών έτους 2021. Σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9867/369/02-02-2021 παρ.3 (AΔΑ:ΩΖΘΗ4653Π8-Α7Σ) εγκύκλιο διαταγή… Read More »Aνακοίνωση του πίνακα των εκπαιδευομένων στη Θεωρητική Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών έτους 2021 Διεύθυνση Δασών Κιλκίς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια: α)Τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) β) Τριών οθονών υπολογιστών (pc monitor), γ) Ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου και δ) Υλικών και… Read More »Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας

Διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε  η διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης για… Read More »Διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2021-2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΑΔΧ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση με ένα δασολόγο του ΣΥΑΔΧ ΠΕ Ημαθίας, για τις εργασίες κατάρτισης\ς, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών. Η Διεύθυνση… Read More »ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΑΔΧ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης διαχείρισης Δασαρχείου Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών,… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης διαχείρισης Δασαρχείου Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τος, καθώς και της τήρησή τους στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας (στελέχωσης-λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ της ΠΕ Καβάλας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τος, καθώς και της τήρησή τους στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας (στελέχωσης-λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ της ΠΕ Καβάλας»