Γενική Διεύθυνση Δασών Και Αγροτικών Υποθέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού κώνων χαλεπίου πεύκης» Δασαρχείου Κασσάνδρας

Το Δασαρχείο Κασσάνδρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας «Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού κώνων χαλεπίου… Read More »ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού κώνων χαλεπίου πεύκης» Δασαρχείου Κασσάνδρας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ… Read More »ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας: «Αντιπυρική προστασία με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι – Τοβαρίτσι για το έτος 2021 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω» – Δασαρχείο Έδεσσας

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δασαρχείου Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την… Read More »Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας: «Αντιπυρική προστασία με τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών λωρίδων διαχειριστικού συμπλέγματος Κρώμνης και διαχειριστικού συμπλέγματος Λειβαδίτσι – Τοβαρίτσι για το έτος 2021 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 115 Hp και άνω» – Δασαρχείο Έδεσσας