Διεύθυνση Δασών Σερρών

Ανακοίνωση ονομάτων νεοεισερχόμενων Δασεργατών για την Θεωρητική Εκπαίδευση Ν. Σερρών

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών, ανακοινώνεται ο πίνακας ονομάτων νεοεισερχόμενων Δασεργατών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση… Read More »Ανακοίνωση ονομάτων νεοεισερχόμενων Δασεργατών για την Θεωρητική Εκπαίδευση Ν. Σερρών

Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση Περίφραξης του… Read More »Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020

Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές του Δήμου Σιντικής την 30/8/2020

Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει, την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στην περιοχή των Τ.Κ. Πλατανακίων, Τ.Κ. Μακρυνίτσας και Τ.Κ. Κάτω Ποροΐων του Δήμου Σιντικής δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων.Η δίωξη θα… Read More »Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές του Δήμου Σιντικής την 30/8/2020

Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση στοιχείων ατομικών διοικητικών πράξεων στην Δ/νση Δασών Σερρών στα πλαίσια της αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη.

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3462 Β΄/20-08-2020), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ 2773 Β΄/08-07-2020), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής… Read More »Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση στοιχείων ατομικών διοικητικών πράξεων στην Δ/νση Δασών Σερρών στα πλαίσια της αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη.

Λειτουργία εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτος 2020

Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με το σύστημα μειοδοσίας μόνο επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, για… Read More »Λειτουργία εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτος 2020

Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με το σύστημα μειοδοσίας με ενιαίοποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού των εργασιών / υπηρεσιών , για την ανάδειξη αναδόχου… Read More »Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογής και διαχείρισης σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων