Διεύθυνση Δασών Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δασαρχείου Σερρών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Σερρών έτους 2021»

Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116,117  του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση  εργασιών «  Αντιπυρική  Προστασία  και οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  Δασαρχείου  Σερρών έτους 2021   με τη  μίσθωση  ενός… Read More »ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δασαρχείου Σερρών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Σερρών έτους 2021»

Διακήρυξη διαγωνισμού Α.Δ.Μ.Θ. – «Ολοκληρωμένο σύστημα δασοπροστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών»

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ διακηρύττει ότι την 10η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (λήξη παράδοσης των ηλεκτρονικών προσφορών) στο ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, θα… Read More »Διακήρυξη διαγωνισμού Α.Δ.Μ.Θ. – «Ολοκληρωμένο σύστημα δασοπροστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών»

Ανακοίνωση ονομάτων νεοεισερχόμενων Δασεργατών για την Θεωρητική Εκπαίδευση Ν. Σερρών

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών, ανακοινώνεται ο πίνακας ονομάτων νεοεισερχόμενων Δασεργατών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση… Read More »Ανακοίνωση ονομάτων νεοεισερχόμενων Δασεργατών για την Θεωρητική Εκπαίδευση Ν. Σερρών

Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση Περίφραξης του… Read More »Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020