Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

Ανακοίνωση πίνακα εκπαιδευομένων νεοεισερχόμενων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης.

Η Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης σε συνέχεια του αριθ. 1837/09-02-2021 εγγράφου, που αφορούσε ενημέρωση περί διεξαγωγής θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών (ΦΕΒ-2021), ανακοινώνει τον παρακάτω πίνακα… Read More »Ανακοίνωση πίνακα εκπαιδευομένων νεοεισερχόμενων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης.

Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών από την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δυο φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου στον οικισμό Ιάσμου Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας… Read More »Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών από την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας για κατάθεση διοικητικών πράξεων στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών. (Ροδόπη)

H Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, σύμφωνα με την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-08-2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β’ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ Β’ 2773), γνωστοποιεί ότι… Read More »Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας για κατάθεση διοικητικών πράξεων στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών. (Ροδόπη)

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας για κατάθεση διοικητικών πράξεων στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών.

H Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, σύμφωνα με την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-08-2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β’ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ Β’ 2773), γνωστοποιεί ότι… Read More »Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας για κατάθεση διοικητικών πράξεων στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών.

Ανακοίνωση Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης μέσω ΜΗ.Μ.Ε.Δ

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης θα προβεί, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/β΄/29.12.2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σε διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ειδικής… Read More »Ανακοίνωση Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης μέσω ΜΗ.Μ.Ε.Δ