Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

Περίληψη διακήρυξης του έργου :«Συντήρηση- Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – Νέας Σάντας και Ισμάρου 2021»

Ανακοίνωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για  την ανάθεση  του έργου: : «Συντήρηση- Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – Νέας Σάντας και Ισμάρου 2021»  προϋπολογισμού … Read More »Περίληψη διακήρυξης του έργου :«Συντήρηση- Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – Νέας Σάντας και Ισμάρου 2021»

Ανακοίνωση πίνακα εκπαιδευομένων νεοεισερχόμενων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης.

Η Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης σε συνέχεια του αριθ. 1837/09-02-2021 εγγράφου, που αφορούσε ενημέρωση περί διεξαγωγής θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών (ΦΕΒ-2021), ανακοινώνει τον παρακάτω πίνακα… Read More »Ανακοίνωση πίνακα εκπαιδευομένων νεοεισερχόμενων δασεργατών, περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης.

Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών από την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δυο φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου στον οικισμό Ιάσμου Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας… Read More »Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών από την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης