Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Παραγωγή πρωτογενών δασικών προϊόντων από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στο ποσοστό δασοκάλυψης, σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας, με τα δάση να καταλαμβάνουν το 38% της έκτασής… Read More »Παραγωγή πρωτογενών δασικών προϊόντων από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ανακοινώνει ότι θα διενεργηθούν μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 15-2-2021 έως και την Παρασκευή… Read More »Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των διοικητικών πράξεων για την σύνταξη των δασικών χαρτών στην Διεύθυνσης Δασών Πιερίας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των… Read More »Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των διοικητικών πράξεων για την σύνταξη των δασικών χαρτών στην Διεύθυνσης Δασών Πιερίας

Ολοκλήρωση της κύρωσης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πιερίας

Από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι κυρώθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, (ΦΕΚ 20_Δ_2018), ο δασικός χάρτης της Π.Ε. Πιερίας εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων… Read More »Ολοκλήρωση της κύρωσης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πιερίας

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Πιερίας

Από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’. αριθμ. 14737/21-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κυρώθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου… Read More »Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Πιερίας