Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ IOYNIOYΥ 2021

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ IOYNIOYΥ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΘΡΑΚΗ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2021

Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης/απένταξης ακτών κολύμβησης Ερωτηματολόγια για ένταξη νέας ακτής Ερωτηματολόγια για απένταξη υπάρχουσας ακτής Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης Η… Read More »Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2019 – 2020

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δια της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) πρόκειται να προβεί στην εκ… Read More »Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2019 – 2020

Δελτίο Τύπου – Παράκτια ύδατα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο… Read More »Δελτίο Τύπου – Παράκτια ύδατα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μετεγκατάσταση της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε νέο κτίριο στην οδό Τενέδου 58 στην Καβάλα. (Χάρτης) Οι εργασίες θα αρχίσουν την Δευτέρα 30… Read More »Μετεγκατάσταση της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης