Διοικητικά-Πρόστιμα

Περιλήψεις Αποφάσεων Πράξεων Επιβολής Προστίμων

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου Γρηγοράκη Πρόδρομου

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14842/23.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στην επιχείρηση λιανικής και χονδρικής… Read More »Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου Γρηγοράκη Πρόδρομου