Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κ Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης