Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Σ.Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜ-Θ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις… Read More »Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Σ.Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΥ»