Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής

Θεωρητική εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών Π.Ε. Χαλκιδικής, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτές για το έτος 2021

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δασεργατών για τον Νομό Χαλκιδικής ξεκινάει στις 11-02-2021 και θα γίνει σε τρία τμήματα των επτά (7) εκπαιδευόμενων για 4 μέρες, τηρώντας τις… Read More »Θεωρητική εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών Π.Ε. Χαλκιδικής, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτές για το έτος 2021

Συντήρηση μέρους της περίφραξης του δασικού φυτωρίου Αρναίας

Το Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: «Συντήρηση μέρους της περίφραξης του δασικού φυτωρίου Αρναίας» συνολικού προϋπολογισμού 4.990,00€ (με ΦΠΑ 24%).… Read More »Συντήρηση μέρους της περίφραξης του δασικού φυτωρίου Αρναίας

Επισκευή – Συντήρηση χώρων δασικής αναψυχής στις δασικές θέσεις «Ψαριά» και «Ασκαμνιά» του Δημοσίου Δάσους Σιθωνίας

Το Δασαρχείο Πολυγύρου ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: «Επισκευή – Συντήρηση χώρων δασικής αναψυχής στις δασικές θέσεις «Ψαριά» και «Ασκαμνιά» του Δημοσίου… Read More »Επισκευή – Συντήρηση χώρων δασικής αναψυχής στις δασικές θέσεις «Ψαριά» και «Ασκαμνιά» του Δημοσίου Δάσους Σιθωνίας

Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχομένων δασεργατών Π.Ε. Χαλκιδικής

Ημερομηνία έναρξης: 27-01-2020 Ημερομηνία λήξης:    07-02-2020 Τόπος διεξαγωγής εκπαίδευσης: Δ/νση Δασών Χαλκιδικής, Α.Δ.Μ.Θ.       Δασικό Κτίριο, 63100 Πολύγυρος Η θεωρητική εκπαίδευση διενεργείται με ευθύνη της Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής.… Read More »Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχομένων δασεργατών Π.Ε. Χαλκιδικής

Απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού δασών

Το Δασαρχείο Πολυγύρου ενημερώνει σχετικά με τη συγκέντρωση υπολειμμάτων (ξερών κλαδιών, πευκοβελόνων κλπ) από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των δασών και καλεί οποιονδήποτε ιδιώτη ενδιαφέρεται… Read More »Απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού δασών

Ανάκληση Απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ανακαλούμε την 181/10-01-2017 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ8ΟΡ1Υ-ΘΝ9) απόφασή μας, με την οποία απαγορεύαμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, από 10-01-2017 και… Read More »Ανάκληση Απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας.

Tο Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει την απαγόρευση της άσκησης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, από 10-01-2017 και μέχρι… Read More »Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας.