Δασαρχείο Θάσου

«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2020» με τη μίσθωση ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (grader), ιπποδύναμης 160 HP και άνω

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου… Read More »«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2020» με τη μίσθωση ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (grader), ιπποδύναμης 160 HP και άνω

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Το Δασαρχείο Θάσου, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών… Read More »Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ