Skip to content

Πολεοδομικές Ρυθμίσεις-Παρεκκλίσεις (εκτός σχεδίου)

 

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή καθορίζεται αναλυτικά με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-05-2020  (ΦΕΚ 1899 Β’).

Ειδικότερα, στο αρθ. 1 περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης και στο αρθ. 2 αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία & δικαιολογητικά. Αναφορικά με τα στοιχεία & δικαιολογητικά σημειώνεται ότι, Επιπρόσθετα αυτών, υποβάλλεται και κάθε άλλο κατά περίπτωση ειδικό δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην ειδική διάταξη περί χορήγησης παρέκκλισης, ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη τεκμηρίωση του θέματος.

Επισημαίνεται, ότι η έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης χορηγείται ατομικά στον ενδιαφερόμενο για συγκεκριμένους λειτουργικούς – κτιριοδομικούς λόγους, η αναγκαιότητα των οποίων έχει βεβαιωθεί αρμοδίως. Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον έλεγχο για τη χορήγησή της (π.χ. αλλαγή χρήσης του κτιρίου, αλλαγή ιδιοκτήτη ή δραστηριότητας, κτιριακή προσθήκη) επιφέρει την ανάγκη επανεξέτασής της, για τη διατήρησή της ή μη, ακολουθούμενης εκ νέου της οριζόμενης στην Απόφαση διαδικασίας.

Skip to content