Προσαρμογή της Διαχείρισης των Ελληνικών Δασών στην Κλιματική Αλλαγή

Συμμετοχή της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας σε διαδικτυακό σεμινάριο

Με σκοπό την επισήμανση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά μας οικοσυστήματα, η Διεύθυνση Δασών Πιερίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης θα λάβει… Read More »Συμμετοχή της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας σε διαδικτυακό σεμινάριο