Πίνακας Στοιχείων Επικοινωνίας των Προέδρων των ΣΥΠΟΘΑ (Α) της ΑΜΘ

ΣΥΠΟΘΑ (Α)

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

ΕΒΡΟΥ

ΦΕΚ: 473/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος

2551350037

kport@alexpolis.gr

Γραμματέας

Γκαβανόζης Νικόλαος

2551084789

gtad-evr@damt.gov.gr

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΦΕΚ: 277/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Παπαγιαννάκης Αναστάσιος

2531027966

anpapa@damt.gov.gr

Γραμματέας

Παπαντωνίου Ανθούλα

2531027966

anpapant@damt.gov.gr

ΞΑΝΘΗΣ

ΦΕΚ: 654/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Χατζηκωνσταντίνου Δωροθέα

2541354100

dora.chatzi@cityofxanthi.gr

Γραμματέας

Αλή Δαή Διλμπέρ

2541022349

dalidai@damt.gov.gr

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΕΚ: 376/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Χαραλαμπίδης Πρόδρομος

2513500230

dtechn@kavala.gov.gr

Γραμματέας

Παπαθά

Όλγα

2510291243

gram-kav@damt.gov.gr

ΔΡΑΜΑΣ

ΦΕΚ: 278/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Μακρή

Γιαννούλα

2521351406

makrig@pamth.gov.gr

Γραμματέας

Μακρής

Αθανάσιος

2521351451

makrisa@pamth.gov.gr