Πίνακας Στοιχείων Επικοινωνίας των Προέδρων των ΣΥΠΟΘΑ (Β) της ΑΜΘ

ΣΥΠΟΘΑ (Β)

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

ΕΒΡΟΥ

ΦΕΚ: 1107/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Μαστορόπουλος Διονύσιος

2551350031

mastdion@alexpolis.gr

Γραμματέας

Παρδαλίδου Βασιλική

2551350033

vassopar@alexpolis.gr

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΦΕΚ: 1107/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Αμαξοπούλου

Ελένη

2531350349

e.amaxopoulou@komotini.gr

Γραμματέας

Ιωαννίδου

Δέσποινα

2313309695

desioan@damt.gov.gr

ΞΑΝΘΗΣ

ΦΕΚ: 1101/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Νικολόπουλος Νικόλαος

2541354100

nik.xan@gmail.com

Γραμματέας

Ευστρατιάδου Καλλιόπη

25413-54100

poleodomia@cityofxanthi.gr

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΕΚ: 1107/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Φλώρος

Μιχαήλ

2513503323

poldirect@kavala.gov.gr

Γραμματέας

Πιλάτου

Αικατερίνη

2513500228

gram.technant@kavala.gov.gr

ΘΑΣΟΥ

ΦΕΚ: 94/ΥΟΔΔ/2021

Πρόεδρος

Κλωφά

Ιωάννα

2593350120

dimos@thassos.gr

Γραμματέας

Δασκαλοπούλου Θεοδώρα

2593350100

dimos@thassos.gr

ΔΡΑΜΑΣ

ΦΕΚ:1107/ΥΟΔΔ/2020

Πρόεδρος

Χαριοπολίτου Ιωάννα

2521351399

ipapa@dimosdramas.gr

Γραμματέας

Γεωργιάδου

Ειρήνη

2521351520 2521351516

egeor@dimosdramas.gr