Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α

(ΣΥΠΟΘΑ Α)

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας