Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

(ΣΑ) 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε.Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ_199_ΥΟΔΔ_18-3-2020), 1η τροποποίηση (ΦΕΚ_618_ΥΟΔΔ_12-8-2020),2η τροποποίηση(ΦΕΚ_783_ΥΟΔΔ_24-9-2020), 3η τροπ.(ΦΕΚ98ΥΟΔΔ12-2-2021).

Πρόεδρος Συμβουλίου: κ. Ελεονώρα Κουπίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313309325,

Email: elkoup@damt.gov.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: κ. Νικόλαος Τσιλίκας, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313309367.

Email: ntsilikas@damt.gov.gr

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε.Σερρών (ΦΕΚ_277_ΥΟΔΔ_14-4-2020) και (ΦΕΚ_434_ΥΟΔΔ_15-6-2020)

Πρόεδρος Συμβουλίου: κ. Δήμητρα Μέλλιου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2321355105

Email:melliou@serres.pkm.gov.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: κ. Άρτεμη Καμτσιούρη, τηλέφωνο επικοινωνίας:2321355111

Email:kamtsouri@serres.pkm.gov.gr.

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε.Πιερίας (ΦΕΚ 310_ΥΟΔΔ_2-4-2020)

Πρόεδρος: κ.Γαβριήλ Τσεγκελής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313331179 ή 80,

Email: dte@pkm.gov.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: κ.Μαρία Νίκου. τηλέφωνο επικοινωνίας:2351351208,

Email:m.nikou@pieria.gov.gr

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε.Χαλκιδικής (ΦΕΚ_283_ΥΟΔΔ_14-4-2020)

Πρόεδρος Συμβουλίου: κ. Άννα Τζάκου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313309326,

Email:atzakou@damt.gov.gr

Αναπλ.Πρόεδρος: κ. Αικατερίνη Ζωγραφάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313309161,

Email:zografaki@damt.gov.gr

Γραμματέας Συμβουλίου:κ. Αναστάσιος Αδάμ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2371351350,

Email:a.adam@halkidiki.gov.gr

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε. Κιλκίς (ΦΕΚ 310_ΥΟΔΔ_2-4-2020)

Πρόεδρος Συμβουλίου: κ. Αικατερίνη Καφτεράνη, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313331184,

Email:A.Kafterani@pkm.gov.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: κ.Μαρία Αποστολίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2341353252,

Email:ma.apostolidou@kilkis.pkm.gov.gr

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε.Ημαθίας (ΦΕΚ_343_ΥΟΔΔ_6-5-2020)

Πρόεδρος Συμβουλίου:κ. Μπαστάνι Μπανού, τηλέφωνο επικοινωνίας:2331353643,

Email:bastani.b@imathia.pkm.gov.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: κ. Ευφραξία Τζαφέρη, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313309678,

Email:tdohma@damt.gov.gr

  1. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Π.Ε.Πέλλας (ΦΕΚ 357_ΥΟΔΔ_11-5-2020)

Πρόεδρος Συμβουλίου: κ. Χαρίκλεια Καλαϊτζίδου,τηλέφωνο επικοινωνίας:2381351320,

Email: hkalaitzidou@pella.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: κ.Δημήτριος Λιόφης,τηλέφωνο επικοινωνίας:2313309902

Email:tad-pel@damt.gov.gr