Τηλεφωνικός Κατάλογος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Ταχ. Δ/νση: Καθ.Ρωσσίδη 11 – ΤΚ: 54655 – ΤΘ: 54008

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 2313309449

2020 Διεύθυνση Πληροφορικής ΑΔΜΘ