Skip to content

Οργανωσιακή Δομή Α.Δ.Μ.-Θ σύμφωνα με το Π.Δ. 142/10

Γραμματέας

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.
Επίσης, προΐσταται των Αστυνομικών, των Πυροσβεστικών και Λιμενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης είναι ο Δρ. Ιωάννης Σάββας.

Γραφείο Συντονιστή
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309101, 102, 111, 450 Email: syntonistis@damt.gov.gr

Το Γραφείο Συντονιστή επικουρεί τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:

 • Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
 • η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
 • η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,
 • η μέριμνα για την επαφή του Συντονιστή και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και
 • η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309609

Email: pol-pro@damt.gov.gr

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο:2313309608

Email: tsp@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο:2313 309409

Email: taa@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309432 Email: psea@damt.gov.gr

Το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση, συμμετοχή, συντονισμό, σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της ΠΑΜ – ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης του και για τη μέριμνα εναρμόνισης του σχεδιασμού μεταξύ Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την εποπτεία, ενίσχυση και συνδρομή των Περιφερειών, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, για θέματα πολιτικής άμυνας και τον έλεγχο των ληφθέντων μέτρων προστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309400 Email: edu@damt.gov.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του δημοσίου.

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309155 Email: atese@damt.gov.gr

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά. Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Συντονιστή.

Συντονιστής

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.
Επίσης, προΐσταται των Αστυνομικών, των Πυροσβεστικών και Λιμενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης είναι ο Δρ. Ιωάννης Σάββας.

Γραφείο Συντονιστή
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309101, 102, 111, 450 Email: syntonistis@damt.gov.gr

Το Γραφείο Συντονιστή επικουρεί τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:

 • Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
 • η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
 • η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,
 • η μέριμνα για την επαφή του Συντονιστή και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και
 • η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309609

Email: pol-pro@damt.gov.gr

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο:2313309608

Email: tsp@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο:2313 309409

Email: taa@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309432 Email: psea@damt.gov.gr

Το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση, συμμετοχή, συντονισμό, σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της ΠΑΜ – ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης του και για τη μέριμνα εναρμόνισης του σχεδιασμού μεταξύ Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την εποπτεία, ενίσχυση και συνδρομή των Περιφερειών, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, για θέματα πολιτικής άμυνας και τον έλεγχο των ληφθέντων μέτρων προστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309400 Email: edu@damt.gov.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του δημοσίου.

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο:2313 309155 Email: atese@damt.gov.gr

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά. Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Συντονιστή.

Γραφείο Συντονιστή

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309101, 102, 111, 450

Email: syntonistis@damt.gov.gr

Το Γραφείο Συντονιστή επικουρεί τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:

 • Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

 • η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,

 • η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,

 • η μέριμνα για την επαφή του Συντονιστή και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και

 • η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309609

Email: pol-pro@damt.gov.grΗ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313309608

Email: tsp@damt.gov.grΕίναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309409

Email: taa@damt.gov.grΕίναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309432

Email: psea@damt.gov.grΤο Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση, συμμετοχή, συντονισμό, σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της ΠΑΜ – ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης του και για τη μέριμνα εναρμόνισης του σχεδιασμού μεταξύ Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την εποπτεία, ενίσχυση και συνδρομή των Περιφερειών, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, για θέματα πολιτικής άμυνας και τον έλεγχο των ληφθέντων μέτρων προστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309400

Email: edu@damt.gov.grΤο Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του δημοσίου.

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309155

Email: atese@damt.gov.grTo Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά. Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Συντονιστή.

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309378

Email: gdel@damt.gov.grΗ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Διεύθυνση Διοίκησης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309271, 112

Emaildd@damt.gov.gr

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Προσωπικού

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309463

Email: tp@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου Συντονιστή και τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν.1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δια του Τμήματος Προσωπικού με τοπική αρμοδιότητα τους ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Τ. Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309614

Email: tkyyp-km@damt.gov.gr

Αρμοδιότητα του είναι ιδίως η εξειδίκευση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών. Επιπλέον, έχει αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τη συγκρότηση Α`βάθμιων και Β`βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας της τοπικής της αρμοδιότητας και την υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310 83351 Email: tkyypamt@damt.gov.gr

Έχει αρμοδιότητα ιδίως στην εξειδίκευση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών. Τέλος, έχει στην αρμοδιότητά του ιδίως τον έλεγχο κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τη συγκρότηση Α`βάθμιων και Β`βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας της τοπικής της αρμοδιότητας και την υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 309463

Email: tta-the@damt.gov.gr

Μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Κομοτηνής

Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 56-58, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2313309697

Email: tta-kom@damt.gov.gr

Μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.

Τμήμα Διαφάνειας

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 309211

Email: tdiaf@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ανάρτησης των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτή.

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 309184

Email: gram-dd@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ημαθίας

Διεύθυνση: Σταδίου & Αριάδνης 2, ΤΚ 59131 Βέροια

Τηλέφωνο: 2313309670

Email: tdo-hma@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Ημαθίας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κιλκίς

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο: 2341022449

Email: tdo-kil@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Κιλκίς καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πέλλας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο: 2381029874

Email: tdo-pel@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Πέλλας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πιερίας

Διεύθυνση: Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο: 2351046476

Email: tdo-pie@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Πιερίας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο: 2313309065

Email: tdo-ser@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Σερρών καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο: 2313309830

Email: tdoxal@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Χαλκιδικής καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο: 2521351336

Email: tdo-dra@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Δράμας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 338 Β΄, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2313309930

Email: tdo-evr@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Έβρου καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Καβάλας

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 20, ΤΚ 65110 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2513503222

Email: tdo-kav@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Καβάλας καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ξάνθης

Διεύθυνση: Περγάμου 14, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2313309995

Email: tdo-xan@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.

Επιπλέον, είναι αρμόδιο για εισήγηση του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού με τοπική αρμοδιότητα το νομό Ξάνθης καθώς και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των αιρετών.

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ροδόπης

Διεύθυνση: Παρασίου 4, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2313309904, 2531083380

Email: tdo-rod@damt.gov.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ροδόπης, περιληπτικά είναι οι εξής :

1. Έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ (στο σύνολό της και για τους πέντε νομούς) , της ΠΕΔ ΑΜΘ, της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ και των ΟΤΑ Ά βαθμού του νομού Ροδόπης.
2. Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών , αναγνώριση προϋπηρεσίας και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποδοχών (για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).
3. Διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλων(για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη)
4. Χορήγηση αντιγράφων από τα επίσημα στοιχεία των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων της ΑΔΜΘ(για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).
5. Αποφάσεις αποδοχής παραίτησης και λύσης υπαλληλικής σχέσης, περιλήψεις διαπιστωτικών πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης , αποστολή προς δημοσίευση αυτών, δελτία ατομικής υπηρεσιακής κατάστασης και διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα ταμεία.
6. Η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη (για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη)
7. Προαγωγές υπαλλήλων , κλιμάκια υπαλλήλων , εκθέσεις υπαλλήλων για την (για την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).
8. Διαχειριστές στο ψηφιακό οργανόγραμμα, στην κινητικότητα και γενικά για θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ημαθίας

Διεύθυνση: Σταδίου & Αριάδνης 2, ΤΚ 59131 Βέροια

Τηλέφωνο: 2313309674

Email: gram-hma@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Κιλκίς

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο: 2341022548

Email: gram-kil@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πέλλας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο: 2381022911

Email: gram-pel@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πιερίας

Διεύθυνση: Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο: 2351029071, 2351046477

Email: gram-pie@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Σερρών

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67,Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο: 2313309067

Email: gram-ser@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Χαλκιδικής

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο: 2313309831

Email: gramxal@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Δράμας

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο: 2521351335

Email: gram-dra@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 338 Β΄, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2313309939

Email: gram-evr@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Καβάλας

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 20, ΤΚ 65110 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510291243, 2510221365

Email: gram-kav@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ξάνθης

Διεύθυνση: Περγάμου 14, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2541083159

Email: gram-xan@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ροδόπης

Διεύθυνση: Παρασίου 4, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531083387

Email: gram-rod@damt.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309160

Email: dο@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ` ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2310 403966

Email: tdper@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα δημόσιας περιουσίας, για τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδιότητες στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κείμενη νομοθεσία.

Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309606

Email: tea@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό όλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.

Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309160

Email: tpro@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο για:

αα) την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

ββ) την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,

γγ) την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους,

δδ) θέματα πληρωμών, όπως την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309151

Email: tod@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για:

αα) τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,

ββ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

γγ) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

δδ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και

εε) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309388

Email: tpdy@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην κατ` εξαίρεση έγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, θέματα που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων αυτής

Τμήμα Συνοριακών Σταθμών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309189

Email: tss@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, καθώς και για τη μέριμνα της άρτιας λειτουργίας τους.

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309417

Email: dek@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ` ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Εποπτείας

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309177

Email: tep@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για το διορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και ειδικότερα ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, την έγκριση διορισμού υποτρόφων, την παράταση και την αύξηση των υποτροφιών.

Τμήμα Εκκαθάρισης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309417

Email: tek@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους, την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης και τα λειτουργικά θέματα του Συμβουλίου Κληροδοτημάτων.

Επίσης, είναι αρμόδιο για το διορισμό των κηδεμόνων των σχολαζουσών κληρονομιών, στους οποίους ανατίθενται έργα αναφορικά με την έγκριση δαπανών εκκαθάρισης ή διαχείρισής τους και την έγκριση λογοδοσίας τους.

Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309123

Email: tsk@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309186

Email: gram-dek@m-t.gov.gr

Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης, μεριμνά για την κοινοποίηση στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής

Διεύθυνση: Παρασίου 4 Απέλη, ΤΚ 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 83388

Email: gkp-kom@m-t.gov.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309168

Email: dpe@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309920

Email: tsys@m-t.gov.gr

To Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζει τη στρατηγική υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών της συστημάτων, σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων και μεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων. Επίσης, διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική δια-λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης, υποστηρίζει την εθνική υποδομή της ψηφιακής υπογραφής, σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου (ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα), αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο).

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309907

Email: typs@m-t.gov.gr

To Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων συντονίζει και εποπτεύει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των αποκεντρωμένων συστημάτων, μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους και εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309633

Email: tshy@m-t.gov.gr

To Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη, οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις, μεριμνά σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Επίσης, έχει την ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των «Κομβικών Σημείων Επαφής» (ΚΟΣΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Πληροφορικής N.Ροδόπης

Διεύθυνση: Παρασίου 4, ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2313 309901, 25310 83391

Email: tp-rod@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Ροδόπης είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Τμήμα Πληροφορικής N.Έβρου

Διεύθυνση: Μ.Μπότσαρη 6, ΤΚ 68132 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο:2313309629

Email: tp-evr@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Έβρου είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Τμήμα Πληροφορικής N.Σερρών

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο: 2313 309626

Email: tp-ser@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Σερρών είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Τμήμα Πληροφορικής N.Πέλλας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο:2313 309902

Email: tp-pel@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Πέλλας είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Τμήμα Πληροφορικής N.Κιλκίς

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο:2313 309908, 2341022548

Email: tp-kil@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής N.Κιλκίς είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό, τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία, την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309174

Email: dam-the@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309616

Email: tada-the@m-t.gov.gr

Έχει αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309174

Email: tadb-the@m-t.gov.gr

Έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τμήμα Ελέγχου

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309103

Email: te-the@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα ιδίως την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309423

Email: gdam-the@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309063, 9283

Email: dam-km@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Ελέγχου

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309607

Email: te-km@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309295

Email: gdam-km@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας

Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, ΤΚ 59132, Βέροια

Τηλέφωνο:2313309063, 9283

Email: tad-hma@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, ΤΚ 59132, Βέροια

Τηλέφωνο:2313309838, 2331077541

Email: gtad-hma@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Κιλκίς

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο: 2341029272

Email: tad-kil@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Κιλκίς έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 21, ΤΚ 61100 Κιλκίς

Τηλέφωνο:2341029272

Email: gtad-kil@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πέλλης

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο:2313 309927

Email: tad-pel@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πέλλας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

Τηλέφωνο:2381051245

Email: gtad-pel@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο:2351074444

Email: tad-pie@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Κίτρους 41, ΤΚ 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνο:2351046480

Email: gtad-pie@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Σερρών

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67,Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο:2313 309681-683

Email: tad-ser@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Σερρών έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67,Τ.Κ. 62125 Σέρρες

Τηλέφωνο:2313 309681-683

Email: gtad-ser@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο:2313 309840, 9844

Email: tad-xal@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α.Παπανδρέου 1, Τ.Θ. 43, ΤΚ 63100, Πολύγυρος

Τηλέφωνο:2313 309840

Email: gtadxal@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:2531031225, 2531036099

Email: dam-amt@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ροδόπης

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 31225

Email: tadrod@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ροδόπης έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τμήμα Ελέγχου

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 31225

Email: teamt@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 6 ΤΚ 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:25310 31225

Email: gdamamt@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Δράμας

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο:2521351505

Email: tad-dra@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Δράμας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Διοικητήριο, ΤΚ 66100 Δράμα

Τηλέφωνο:2521351506

Email: gtad-dra@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Έβρου

Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 338 Β’, ΤΚ 68131 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2313309954

Email: tadevr@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Έβρου έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 338 Β’, ΤΚ 68131 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2313309954

Email: gtadevr@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Καβάλας

Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 65403 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313 309857

Email: tad-kav@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Καβάλας έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 65403 Καβάλα

Τηλέφωνο:2313 309851

Email: gtad-kav@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ξάνθης

Διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 9, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο:2313 309772

Email: tad-xan@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ξάνθης έχει ως αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 9, ΤΚ 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο:2313 309771

Email: gtad-xan@m-t.gov.gr

Το Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής

Διεύθυνση: Καθ.Ρωσσίδου 11, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309169

Email:    gdxpp@m-t.gov.gr

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309261

Email:    dpxs-km@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309261

Email:    tpxs-km@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309267

Email:    tpse-km@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες, την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309331,2313 309 321,2313 309613,2313 309330

Το Γραφείο Γραμματείας, το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309262

Email:    tpxs-km@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309169, 9108, 9441

Email:    tpse-km@m-t.gov.gr

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες, την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2313 309810

Το Γραφείο Γραμματείας, το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχ. Διεύθυνση: Ναυαρίνου 28 – Δημ. Καραολή, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσ/νίκης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309504

Email: day-km@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309504

Email: tgea-km@m-t.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309560

Email: tae-km@m-t.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Κεντρική Μακεδονία, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ταχ. Διεύθυνση: Σισμάνογλου 78 ,ΤΚ 69133 Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309820

Email: day-amt@m-t.gov.gr

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αν. Μακεδονίας-Θράκης είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309823

Email: tgea-amt@m-t.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309820

Email: tae-amt@m-t.gov.gr

Eίναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Κεντρική Μακεδονία, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

Skip to content