Ηλεκτρονική Υποβολή Aίτησης στην Α.Δ.Μ.-Θ

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην Α.Δ.Μ.Θ μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων κάνοντας εγγραφή στην σχετική πλατφόρμα.

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων:

Γενική Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Μπορείτε ακόμη να εκδώσετε  την υπεύθυνη δήλωση ή την εξουσιοδότηση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ ΕΔΩ.