Υποβολή αναφοράς-καταγγελίας

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά ή καταγγελία σας στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.-Θ.