Skip to content

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή

 Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή καθορίζεται αναλυτικά με την Αποφ-43538/1181/20 (ΦΕΚ-1899/Β/18-5-20).

Ειδικότερα, στο αρθ-1 περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης και στο αρθ-2 αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία &δικαιολογητικά. Αναφορικά με τα στοιχεία &δικαιολογητικά σημειώνεται ότι, Επιπρόσθετα αυτών, υποβάλλεται και κάθε άλλο κατά περίπτωση ειδικό δικαιολογητικό, εφόσονπροβλέπεται στην ειδική διάταξη περί χορήγησης παρέκκλισης, ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη τεκμηρίωση του θέματος.

Επισημαίνεται, ότι η έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης χορηγείται ατομικά στον ενδιαφερόμενο για συγκεκριμένους λειτουργικούς – κτιριοδομικούς λόγους, η αναγκαιότητα των οποίων έχει βεβαιωθεί αρμοδίως. Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον έλεγχο για τη χορήγησή της (π.χ. αλλαγή χρήσης του κτιρίου, αλλαγή ιδιοκτήτη ή δραστηριότητας, κτιριακή προσθήκη) επιφέρει την ανάγκη επανεξέτασής της, για τη διατήρησή της ή μη, ακολουθούμενης εκ νέου της οριζόμενης στην Απόφαση διαδικασίας.

Skip to content