Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης στο Τμήμα Προσωπικού

hrm_image

 

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στο Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων κάνοντας εγγραφή στην σχετική πλατφόρμα.

Πρότυπα έγγραφα Τμήματος Προσωπικού:

Αίτηση για Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

Αίτηση για Βεβαίωση Εργασίας

Αίτηση για Ενημέρωση Ατομικού Φακέλου

Γενική Αίτηση

Μπορείτε ακόμη να εκδώσετε  την υπεύθυνη δήλωση ή την εξουσιοδότηση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ ΕΔΩ.