Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Α.Δ.Μ.Θ.  διαχειρίζονται τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας για τους πολίτες τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Ιδίως με την εφαρμογή του Κανονισμού 380/2008 καθιερώθηκε έκδοση αδειών διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που  περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς, ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία νόμιμης εισόδου, χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, παρακολουθούν και ελέγχουν όλα τα σχετικά θέματα.

Ενημέρωση σχετικά με άδειες Διαμονής

Ενημέρωση Αδειών Διαμονής

Μπορείτε να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας σε μια από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Α.Δ.Μ.-Θ μέσω της  Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του  Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται προς το παρόν από τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. ΜΟΝΟ για ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΟΧΙ για ανανεώσεις και χορηγήσεις αδειών.

Kάθε αλλοδαπός μπορεί, πληκτρολογώντας το επώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του να εισέρχεται ο ίδιος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://pf.emigrants.ypes.gr/pf στο σύστημα και να ενημερώνεται κάθε στιγμή, σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή του. 

Παρακαλούνται οι αλλοδαποί πολίτες που συναλλάσσονται με τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, να ενημερώνονται απευθείας από τη σχετική εφαρμογή για την πορεία της υπόθεσής τους ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις για απλές πληροφορίες στα γραφεία των Διευθύνσεων, που οδηγούν στη δημιουργία συνωστισμού και ουρών αναμονής, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της δικής τους εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 69863/2-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4829) και την αριθμ. Πρωτ. 20413/3-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η), σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης γίνεται δια ζώσης ΜΟΝΟ σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

 

**Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.: 76629 (ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020) παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.**

 

Η χρήση  μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο σας και παραμονή στην Υπηρεσία μας. (βλ. νεότερη εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020“Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.”)

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

Εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα ΑμεΑ, έγκυοι και ηλικιωμένοι. Συνιστάται σε αυτές τις ομάδες, η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία για τον προγραμματισμό Ραντεβού.

Τηλεφωνικός Κατάλογος αρμοδίων Τμημάτων Αδειών Διαμονής

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 -309390

Email : dam-the@damt.gov.gr

Πρ/νος Διεύθυνσης: Γεώργιος Κασούδης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309616

Email: tada-the@damt.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ευδοξία Δαμιανού

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309390

Email: tadb-the@damt.gov.gr

Πρ/νος Τμήματος: Γεώργιος Κασούδης

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309103

Email: te-the@damt.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ουρανία Καραξάνη

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309423

Email: gdam-the@damt.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Σεβαστή Αβραμίδου

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδης 1, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309426

Email: dam-km@damt.gov.gr

Πρ/νος Δ/νσης: Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309750

Email: te-km@damt.gov.gr

Πρ/νος Τμήματος: Γεώργιος Νικήτας

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309426

Email: gdam-km@damt.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ολυμπία Γιαννακίδου

Ταχ. Διεύθυνση: Κίτρους 41, 60100, Κατερίνη

Τηλ. Επικοινωνίας: 23510-74444

Email: tad-pie@damt.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Στεργιανή Τόκα

Γραφείο Γραμματείας : Κίτρους 41, 60100, Κατερίνη

Email : tad-pie@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 21, 61100, Κιλκίς

Τηλ. Επικοινωνίας:23410-29272

Email: tad-kil@damt.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Πασχαλίδης Ιωάννης

 

Γραφείο Γραμματείας : Εθνικής Αντιστάσεως 21,61100, Κιλκις

Email : gtad-kil@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309927

Email: tad-pel@damt.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Νικόλαος Σαπουντζής

 

Γραφείο Γραμματείας : Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ.επικοινωνίας : 23810 51245

Email : gtad-pel@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, 59132 Βέροια

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309063

Email: tad-hma@damt.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Γεώργιος Ματσαρίδης

 

Γραφείο Γραμματείας: Βενιζέλου 89, 59132, Βέροια

Τηλ.επικοινωνίας : 2313-309838

Email : gtad-hma@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, 62123, Σέρρες

Τηλ. Επικοινωνίας: 231330681 -683

Email: tad-ser@damt.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Αικατερίνη Κυριαζάκη

Γραφείο Γραμματείας : Μεραρχίας 67 ,62125, Σέρρες

Email : tad-ser@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309840

Email: tad-xal@damt.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Βαρβάρα Δέλλιου

 

Γραφείο Γραμματείας :

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Email : gtad-xal@damt.gov.gr

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ταχ. Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email: tad-rod@damt.gov.gr

Προϊστάμενος : Παναγιώτης Κόντος

Τμήμα Ελέγχου

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email  : te-amt@damt.gov.gr

Τμήμα Γραμματείας

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email  : gdam-amt@damt.gov.gr

 

Ταχ. Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 – 309772

Email: tad-xan@damt.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Εμμανουήλ Λυτροσυγκούνης

 

Γραφείο Γραμματείας: Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 – 309771

Email : gtad-xan@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, 65403, Καβάλα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309850

Email: tad-kav@damt.gov.gr

Προϊστάμενος : Βασίλειος Ρούσογλου

 

Γραφείο Γραμματείας : Ελευθερίας 2 , 65403, Καβάλα

Τηλ.Επικοινωνίας : 2313 309851

Email : gtad-kav@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Μάκρης 1Β Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 25510-84792

Email: tad-evr@damt.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Μπράτση

 

Γραφείο Γραμματείας : Μάκρης 1Β, Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.Επικοινωνία : 25510 84789

Email : gtad-evr@damt.gov.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51505

Email: tad-dra@damt.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Παρασκευά

 

Γραφείο Γραμματείας :

Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51506

Email : gtad-dra@damt.gov.gr